Gå til hovedinnhold Gå til søk

Læringsavatar

Et prosjekt som skal utforske og utvikle digital didaktikk på praktisk-estetiske fag sine premisser!

Denne websiden dokumenterer prosessen i det 3-årige prosjektet Læringsavatar.

Et prosjekt som skal styrke studentaktiv læring i bevegelsesfag gjennom utforskende bruk av en digital læringsressurs i studentenes undervisningspraksis.

Ønske om resultat

Økt læringsutbytte for studentene og økt kvalitet i lærerutdanningen på Kunsthøgskolen i Oslo og Norges Idrettshøgskole.

Rullestolbruker lærer å manøvrere seg opp en trapp ved hjelp av en 3D visualisering i en tenkt app.

Prosjektperiode og arbeidspakker

Prosjektet strekker seg fra 1. januar 2022 – 31. desember 2024.

Prosessen er organisert i tre arbeidspakker der

  • AP1 skal videreutvikle Læringsavatar for læring i praktisk-estetiske fag (høst 2022)
  • AP2 skal teste Læringsavatar i lærerutdanning (høst 2023)
  • AP3 skal implementere Læringsavatar i skolepraksis (vår 2024)

Studentbloggen

Studentassistentene logger sin prosess i prosjektet med refleksjonsnotat og bilder.