Gå til hovedinnhold Gå til søk

Deltagere

Nedenfor er en oversikt over medvirkende og samarbeidspartnere i prosjektet.

Initiativtager til prosjektet er Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), v/avdeling dans/PPU dans og teater. Samarbeidspartnere er Norges Idrettshøgskole (NIH), v/Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier og NIHs læringssenter, Kristiania v/avdeling PedTek og Senter for pedagogisk utvikling og læringsteknologisenteret, samt HLM Produksjoner.

Heidi Marian Haraldsen

Prosjektleder, FOU-gruppe

Førsteamanuensis og studieprogramansvarlig for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans og teater, Kunsthøgskolen i Oslo.

Bilde av Mats Melvold Hordvik

Mats Melvold Hordvik

Prosjektgruppe, FOU-gruppe

Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier og NIHs læringssenter, Norges Idrettshøgskole.

Henrik Lieng

Prosjektgruppe, undervisning og veiledning, app-utvikling

Førsteamanuensis, Kristiania, grafikkprogrammering.

Helle Levang Moum

Prosjektkoordinator, undervisning og veiledning, app-utvikling

Produsent i HLM Produksjoner, initiativtager til appen VisBev3D. Rådgiver, avd. dans i prosjektperioden, Kunsthøgskolen i Oslo.

Veslemøy Ellefsen

Referansegruppe, FOU-gruppe, undervisning og veiledning

Førstelektor, PPU, Kunsthøgskolen i Oslo.

Petter Erik Leirhaug

FOU-gruppe, undervisning og veiledning.

Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, Norges Idrettshøgskole.

Ingvild Eia Linnestad

FOU-gruppe, undervisning og veiledning

Stipendiat, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, Norges Idrettshøgskole.

Oda Julie Hembre

FOU-gruppe, undervisning og veiledning

Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for pedagogikk ved lærerutdanningene, HINN. Rådgiver, avd. dans/PPU dans og teater i prosjektperioden, Kunsthøgskolen i Oslo.

Magnhild Konnestad

Alfatester av appen, tekst/bilder til studentblogg

Student på Praktisk-pedagogisk utdanning, teater, 22/23, Kunsthøgskolen i Oslo.

Rebekka Andresen

Alfatester av appen, tekst/bilder til studentblogg

Student på Praktisk-pedagogisk utdanning, dans, 22/23, Kunsthøgskolen i Oslo.

Mathilde Bangstad Bergersen

Alfatester av appen, tekst/bilder til studentblogg

Student på Praktisk-pedagogisk utdanning, Kroppsøving/idrettsfag, 22/23, Norges idrettshøgskole.

Amanda Josefine Skarvik Berg

Alfatester av appen, tekst/bilder til studentblogg

Student på Praktisk-pedagogisk utdanning, Kroppsøving/idrettsfag, 22/23, Norges idrettshøgskole.

Gard Kleiv Jansen

Apputvikler, 3D grafikk

Student, BA i 3D-Grafikk, Kristiania.

Terje Slaatto

Apputvikler, webdesign

Student, BA i Frontend- og Mobilutvikling, Kristiania.

Marie Andrea Ringsaker

Tekst/bilder til studentblogg, betatester av appen

Student på Praktisk-pedagogisk utdanning, musikkteater, 23/24, Kunsthøgskolen i Oslo.

Elisabeth Eldevik

Tekst/bilder til studentblogg, betatester av appen

Student på Praktisk-pedagogisk utdanning, teater, 23/24, Kunsthøgskolen i Oslo.

Kommer i mars -24

Tekst/bilder til studentblogg, betatester av appen

Student på Praktisk-pedagogisk utdanning, Kroppsøving/idrettsfag, 23/24, Norges idrettshøgskole.

Kommer i mars -24

Tekst/bilder til studentblogg, betatester av appen

Student på Praktisk-pedagogisk utdanning, Kroppsøving/idrettsfag, 23/24, Norges idrettshøgskole.

Lovha Studio

Etterarbeid på motion capture filene.

Lovha Studio er en studentbedrift bestående av 5 studenter på animasjonsstudiet på Noroff fagskole Bergen, skoleåret 23/24.