Gå til hovedinnhold Gå til søk

Læringsavatar

Et prosjekt som skal styrke studentaktiv læring i dans og bevegelse gjennom utforskende bruk av en digital læringsressurs i studentenes undervisningspraksis.

Bakgrunn og mål

Det er et stort behov for å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse (Pfdk) hos både undervisere og studenter i våre praktisk-estetiske fag. Men hvordan skal fysiske og kroppslige bevegelsesfag møte det digitale? Læringsavatar har som forutsetning at det ikke bare er fagene som skal tilpasse seg teknologien og adoptere eksisterende teknologi ukritisk. Teknologien må også tilpasses og gjøres relevant og fagspesifikk meningsfull.

Læringsavatar ønsker å utforske og utvikle digital didaktikk på fagenes premisser!

Deltagere

Initiativtager til prosjektet er Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling dans/PPU. Samarbeidspartnere er Norges Idrettshøgskole (NIH), v/Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier og NIHs læringssenter, Kristiania v/School of Economy, Innovation and Technology, samt HLM Produksjoner.

Prosjektet er støttet av HK-dir, «Program for studentaktiv læring».

Rullestolbruker lærer å manøvrere seg opp en trapp ved hjelp av en 3D visualisering i en tenkt app.

Prosjektperiode og arbeidspakker

Prosjektet strekker seg fra 1. januar 2022 til 31. desember 2024.

Arbeidet er delt inn i tre arbeidspakker (AP) der AP1 foregår i studieåret 22/23 og AP2 og AP3 i studieåret 23/24.

Studentene vil være sentreringspunktet for prosjektets ulike arbeidspakker og faser.