Gå til hovedinnhold Gå til søk

Arbeidspakker, 2022 - 2024

Studentene vil være sentreringspunktet for prosjektets ulike arbeidspakker (AP) og faser, og sentrale aktører i erfaringsdelingsseminar i slutten av hver AP.

Rullestolbruker lærer å manøvrere seg opp en trapp ved hjelp av en 3D visualisering i en tenkt app.

PPU-studiet er 1-årig og derfor er vi nødt til å komprimere studentenes involvering innenfor ett studieår slik at det vil være ett studentkull som involveres i AP1, mens et annet i AP2 og AP3.

Studentrepresentanter er involvert i referansegruppe, og studentene kan søke på jobb som prosjektassistenter som bidrar i ulike oppgaver i prosjektet, bl.a. med tekster/bilder om prosessen til prosjektloggen på nettsiden, samt få en utvidet rolle som forskningsassistenter i aksjonsforskningsprosessen.

Bilde av studenter som gjør gruppearbeid i kroppsøvingssal på NIH, opipstartsseminar på NIH oktober 2022.

Oversikt

AP1 skal gjennomføres høsten 2022 og handler mye om å identifisere og utforske behov, bruk og egnethet.
Fokus: fag møter teknologi, fagspesifikk didaktikk, utfordre lærerutdanning. Det er dette studentene skal være med på i høst.

AP2 skal gjennomføres høst 2023 og har fokus på implementering i større skala, utforske og bygge videre, konsolidere, finne tydeligere form og bruk.
Fokus: Studentenes læring, studentene møter fag og teknologi i møte med fagspesifikk pfkd

AP3 skal gjennomføres vår 2024, da tar vi læringsavataren slik den er blitt integrert i undervisningsdesign med ut for å teste i praksisperioden i VGS (Musikk Dans Drama og kroppsøving/idrettsfag).
Fokus: Elev- og skole møter teknologi og erfarer fagspesifikk pfkd. Læring sentralt

PPU Kunsthøgskolen i Oslo

Aktiviteter i arbeidspakke 1, 2022

Aktivitet 1: Uke 32-40 

Produksjon i RITMO lab, studentassistent og Helle (utvikler) i møte med PPU studenter (early customers, testbrukere, produsere prototyp opptak)

Aktivitet 2: Uke 41

Oppstartsamling full dag NIH og KHIO om profesjonsfaglig digital kompetanse, utforske mulighetsrommet i møtet mellom fag-teknologi og fagspesifikk digital undervisning

Aktivitet 3: Uke 42-43 (KHiO) og 45-46 (NIH)

Undervisnings-laboratorium for PPU studenter fagdelt (dans/teater/KØ)
utforskning og utvikling av hybride undervisningsdesign som integrerer bruk av noen av prototype-opptakene av læringsavatar

Aktivitet 4: uke 47, 23.nov på KHiO

Erfaringsdelingsseminar, dokumentasjon, evaluering, spredning og kunnskapsaggregering

Aktivitet i arbeidspakke 2, 2023

Tekst kommer

Aktivitet i arbeidspakke 3, 2024

Tekst kommer