Gå til hovedinnhold Gå til søk

Læringsavatar

Et prosjekt som skal styrke studentaktiv læring i dans og bevegelse gjennom utforskende bruk av en digital læringsressurs i studentenes undervisningspraksis.

Om

Det er et stort behov for å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse (Pfdk)
hos både undervisere og studenter i praktisk-estetiske fag. Men hvordan skal fysiske og kroppslige bevegelsesfag møte det digitale? Læringsavatar ønsker å utforske og utvikle digital didaktikk på fagenes premisser!

Bakgrunn

Det er et stort behov for å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse (Pfdk) hos både undervisere og studenter i våre praktisk-estetiske fag. Et område der våre fag henger litt etter utviklingen i sektoren, ikke så rart kanskje gitt fagenes praktiske og kroppslige natur.

 

Rullestolbruker lærer å manøvrere seg opp en trapp ved hjelp av en 3D visualisering i en tenkt app.

Mål

Å styrke studentaktiv læring og lærerstudenters profesjonsfaglig digitale kompetanse gjennom bruk av et eksperimenterende undervisningslaboratorium for videreutvikling, testing og evaluering av prototypen til en digital visualiseringsapp som skal integreres i studentenes arbeid med å utvikle egne undervisningsdesign.

Bakgrunn

Korona sjokket. Gap mellom eksisterende kompetanse/praksis og fremtidens behov. Dybdeintervju med pedagoger i VGS. Kritikk mot bruken av digitale verktøy i høyere utdanning.

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis.

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis.

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.