Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er prototype-appen VisBev3D?

VisBev3D er en visualiserings-app som er under utvikling. I den skal brukerne kunne se en 3D animasjonsfigur (en avatar) gjøre bevegelser i et 3D rom hvor de selv kan velge f.eks perspektiv og hastighet. Prototypen av appen skal utvikles som en del av prosjektet Læringsavatar. Studentene skal utforske den, som et av flere eksempler på digitale verktøy, i sitt arbeid med å utvikle digital pedagogikk.

Mål

Appen VisBev3D er et forsøk på å gjøre det lettere å lære bort en bevegelse når det må skje via en skjerm.

Opptak av PPU-studentenes bevegelser, gjort med sensorer på RITMO institutt ved UiO, skal konverteres til en 3D-animasjon ved hjelp av appen.

I prosjektet vil vi undersøke om det for en elev vil være lettere å lære en bevegelse når hun/han kan se på en 3D-animasjon av bevegelsen – som er tatt opp ved hjelp av sensorer (motion capture teknologi) i stedet for på en 2D video.

Kan VisBev3D være til hjelp med å lære i sitt eget tempo? Hvis du f.eks har en elev i en klasse som av forskjellige grunner ikke vil/kan delta i fellesopplegget, kan visualiseringer i appen være en måte å inkludere den eleven i undervisningsopplegget? (Forskjellige nivå av ferdigheter, fysiske forutsetninger, psykiske – eller sosiale utfordringer.)

Vi er nysgjerrige på om prosessen der lærerstudenten lager opptaket og tar valg på hvilken informasjon eleven skal få i tillegg kan gi en opplevelse/erfaring av det å undervise et trinn/en bevegelse.

 

  • Prototypen av appen skal utvikles som en del av prosjektet Læringsavatar.
  • Har som mål å kunne tilby den samme funksjonen for bevegelse som noter har for musikk, men i et 3D-format.
  • Verktøy for å produsere, dele og integrere i undervisningsdesign, samt lagre fysisk bevegelsesmateriale
  • Fra VisMo3D 1.0 (tidligere navn) til VisBev3D 2.0 (Visualisere Bevegelse i 3D)
  • Videreutvikles av BA IT studenter ved Kristiania under veiledning av Henrik Lieng.
  • Opptak av PPU-studentenes bevegelser, gjort med sensorer på RITMO institutt ved UiO, skal konverteres til en 3D-animasjon ved hjelp av appen.
  • Prototypen testes av lærerstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo og Norges Idrettshøgskole, studieårene 22/23 og 23/24.

Om initiativtageren til appen

 

Helle L. Moum driver enkeltpersonforetaket HLM Produksjoner hvor hun jobber som produsent for dans. I tillegg er hun koreograf og underviser i egenutviklede Verksted i kreativ dans som har turnert mye i grunnskolen i Den kulturelle skolesekken.

I forbindelse med corona lock-down og hjemmeskole intervjuet hun mange dansepedagoger i VGS om opplevelsene dere av å undervise på skjerm. Erfaringene deres har vært med på å utforme ideen til den prototypen av appen som skal brukes som et eksempel i Læringsavatarprosjektet. – I lærerstudentenes utvikling – og utforskning av digital pedagogikk.