Gå til hovedinnhold Gå til søk

Refleksjonsnotat fra motion capture opptak, Amanda J. S. Berg

Studentassistentene fra NIH, PPU Kroppsøving gjorde sitt opptak i Ritmo-laben 28. Oktober 2022

Video av Mathilde B. Bergersen som gjør en rulle over skulderen. 

Før opptaket jobbet vi med å finne ut hvilke bevegelser som kunne være spennende og interessant å gjøre, samt være nyttig for appen. Ettersom jeg har bachelor innenfor trening, var det naturlig at bevegelsen skulle være en treningsøvelse. Jeg valgte derfor burpee, da dette er en øvelse som trener hele kroppen, og som du ikke trenger utstyr til. I samarbeid med Helle, skulle også en av oss bevege seg rundt i rommet på opptaket. Så jeg tok på meg det oppdraget. Videre øvde jeg på bevegelsene mine fram mot opptaket.

Dagen på Ritmo var spennende. Her fikk vi se studioet hvor vi skulle ta opptaket, og hvordan de jobbet bak skjermen. Videre fikk jeg på meg drakten med markørene. Når jeg skulle gjennomføre bevegelsen, fant vi ut at vi hadde mindre plass enn vi hadde tenkt. Dette gjorde at vi måtte korte ned avstanden, som jeg skulle gå for å klare å være innenfor området. Videre måtte vi også endre på start- og slutt-stedet, da dette også var viktig for systemet. Etter et par gjennomganger og forsøk, fikk vi til slutt noen fine opptak.

Det var en lærerik og spennende dag. Lærte blant annet hvordan motion capture fungerer i praksis, og hvordan de jobber bak skjermene. Jeg gleder meg til å se utfallet av dette.

Amanda J. Skarvik Berg

Studentassistent