Gå til hovedinnhold Gå til søk

Logg fra oppstartssamling 11. oktober 2022

Prosesslogg ved Magnhild Konnestad, student på PPU teater, studieåret 22/23.

Bilde av studenter fra PPU på Kunsthøgskolen i Oslo foran Norges Idrettshøgskole

PPU studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo og Norges Idrettshøgskole møttes i lokalene på Norges Idrettshøgskole i Sognsveien 220 11.oktober 2022. Dette var oppstartssamlingen til prosjektet; Læringsavatar. Formålet med dagen var at studentene skulle få et innblikk inn i prosjektet og selv bidra til refleksjoner og tanker som kan bidra til utvikling av prosjektet.

Heidi åpnet samlingen med å presentere prosjektet. Helle fortsatte videre med å fortelle om Ritmo og teknologien de sitter på. Jeg fikk også lov til å fortelle litt om hva vi gjorde på Ritmo og fikk fortalt grunnen til at jeg ønsket å være med i prosjektet. Ida holdt et foredrag om teknologi i undervisningen.

Før vi tok en lunsjpause gikk vi til gymsalen der jeg hadde en oppvarming/ bli kjent lek med alle studentene. Deretter ble vi delt i grupper der alle gruppene fikk et stort ark, tusj og et oppgaveark. (Scroll ned for å se oppgavene.) Vi fikk 10 min på hver oppgave, så byttet vi gruppe. På hver gruppe skulle vi velge en person som skulle sitte igjen og gi den nye gruppa en kort oppsummering om hva den første gruppen snakket om. Den nye gruppen skulle fortsette samtalen. Etter vi hadde gjort dette tok en person på gruppa vare på arket og vi spiste lunsj.

 

Etter lunsj møttes vi i auditoriet. Der skulle hver gruppe komme opp og vise og forklare de ulike svarene på oppgavene. Etter dette ble vi delt inn i fag-grupper. Idrett, dans og teater. Vi fikk en oppgavetekst der vi skulle reflektere og finne ulike løsninger på hvordan vi kan bruke læringsavatar inn i undervisning. Etter en stund med diskusjon, fikk alle gruppene lov til å stå foran de andre og fortelle om hva gruppen hadde kommet fram til og snakket om.

Jeg opplevde at dagen hadde en veldig fin dramaturgisk oppbyggning. Jeg syns det var spesielt givende å snakke sammen i fag-gruppene på slutten av dagen. Jeg opplever det som svært motiverende å knytte prosjektet til mitt eget fagfelt. Jeg tror det er viktig for studenter videre å finne ut av eller prøve å knytte læringsavataren til fagområdet sitt. Da vil man kunne se nytteverdien og få motivasjon og ønske om å bruke avataren i undervisningen.

Magnhild Konnestad

Gruppeoppgave 11. oktober

Spørsmål til fagspesifikt gruppearbeid Læringsavatar seminar 11. oktober

20 min til diskusjon: Fag i møte med teknologi

  • Hvilke erfaringer har du med teknologi i læring i faget ditt i dag?
  • Hvilken rolle har det og kan/bør det ha?
    Hvilke muligheter ser du for bruk av teknologi i faget ditt i dag inn i fremtiden?
  • Hvilke utfordringer ser du i forhold til å implementere teknologi i ditt fag?

20 min til diskusjon: Fag i møte med appen Læringsavatar

  • Hva tenker dere om bruken av prototyp inn mot fagene og undervisning i KØ/dans/teater?
  • Hvordan kan denne brukes som læringsressurs inn i undervisningsforløp?
  • Hva er eventuelle utfordringer i bruken av denne?

Magnhild Konnestad