Gå til hovedinnhold Gå til søk

Tips og hint fra studentkullet 22/23 til kull 23/24

Her er noen erfaringer som studentassistetene i kull 22/23 har gjort seg. Vi inviterer til å lese gjennom i tilfelle det kan være til hjelp.

Mathilde og Amanda NIH

Tips fra Mathilde og Amanda, (PPU KRØ) NIH

Det finnes en skepsis til skjermbruk i KRØ fordi det er innovativt og uvant verktøy og mange vil trolig forsøke å bremse utviklingen mot å bli hel-digitalisert pga. blant annet økte helseutfordringer. Men vi kan se for oss at det kan være en viktig hjelperessurs i faget for å for eks. kunne dekke den grunnleggende ferdigheten «digitale ferdigheter» i Lærerverket.

Det er spennende og lærerikt å jobbe med bevegelsesanalyse og app-utvikling. Det er interessant å lære om sammenhengen fra bevegelse i virkeligheten til digital visualisering av det og hvordan man kan bruke dette i undervisningssammenheng.

Det har vært utfordrende pga. prosjektet har vært tidlig i prosessfasen, og det har dermed vært få «rammefaktorer» å jobbe ut i fra. Kanskje vil det være lettere å jobbe med når man kommer lengre ut i prosessen? I tillegg har vi blitt introdusert for prosjektet mens vi er tidlig i studieløpet vårt på PPU. Vi har dermed erfart at vi ikke har rukket å lært om didaktikk og andre teorier som kunne gitt oss bedre forutsetninger for å bidra i prosjektet.

Å delta som studentassistent er en fin sjanse til å bidra og komme med medbestemmelse i prosjektet. Vår oppfordring til neste studentassistenter er: Vær open-minded til nye verktøy eller hjelperessurser. Vis engasjement og kom med refleksjoner. Grip muligheten!

Tips fra Rebekka (PPU dans) og Magnhild (PPU teater) KHiO

 • Vær fremtidsrettet!
 • Ha en åpen holdning til prosjektet. Vær åpen for endringer og vær tilpasningsdyktig.
 • Tenk stort og tenk også langt frem i tid. Hvordan kan dette støtte videre utvikling i fremtiden?
 • Ikke bli frustrert om læringsavataren ikke hjelper din undervisning. Tenk på de andre som kommer etter deg og at du er med på en prosess som er i utvikling.
 • Tørre å feile
 • Knytt de didaktiske begrepene til læringsavatar-prosjektet  

Oppsummert – Dette er et utviklingsprosjekt og det å være prøvekanin innebærer å:

 • Tørre å feile
 • Være utforskende
 • Være åpen og tilpasningsdyktig- Tenke langsiktig, tenke på de som kommer etter deg
 • Reflektere over hvordan en læringsavatar kan støtte læring i dag og i fremtiden
 • Tenke kreativt og være løsningsorientert